Në dispozicion në këto gjuhë
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Just finished reading the thing. Fantastic. Great work. Congratulations."
Hans-Hermann Hoppe, author of 'Democracy: The God That Failed'

Autoret

"Ka ndryshim mes demokracisë dhe lirisë. Liria nuk matet me mundësinë për të votuar, por me qëllimin që të shtyn të mos votosh"

John T. Wenders
Karel BeckmanKarel Beckman
Karel Beckman është shkrimtar dhe gazetar. Ai është themelues dhe kryeredaktor i botimit të pavarur në internet Energy Post (www.energypost.eu). Më parë ka punuar si kryeredaktor i European Energy Rewiew dhe si gazetar në gazetën holandeze financiare Financieele Dagblad. Ka botuar një libër kritik rreth ngrohjes globale dhe problemeve të tjera ekologjike. Email- i tij: karel@beyonddemocracy.net.

Frank KarstenFrank Karsten
Frank Karsten është themeluesi i Mises Instituut Nederland (Instituti holandez von Mises) dhe i Stichting Meer Vrijheid (Fondacioni për më tepër Liri), një organizatë libertariane holandeze që vepron për reduktimin e taksave dhe ndërhyrjes qeveritare. Ai shfaqet rregullisht në publik për të folur kundër ndërhyrjes në rritje të shtetit në jetët e qytetarëve. Website-i i tij: www.mises.nl. Email-i i tij: frank@beyonddemocracy.net.